VideoExpert


VideoExpert Pro

Złożoność systemów zarządzania wideo często utrudnia ich obsługę i poznawanie systemu przez nowych użytkowników.

Ten problem rozwiązano w systemie VideoXpert.

Intuicyjna obsługa systemu i sprawna nawigacja ułatwiają szybkie wyświetlanie wymaganych informacji, dlatego specjaliści w dziedzinie ochrony mogą szybko podejmować efektywne decyzje zapewniające ciągłość funkcjonowania firmy.

Dzięki przystosowaniu systemu VideoXpert do integracji podczas użytkowania można korzystać z różnych niestandardowych funkcji produktów innych firm.

Łatwa obsługa, niezawodność i wydajność.

Ujednolicony interfejs użytkownika

•  Przeciągając elementy interfejsu użytkownika, można na bieżąco dostosować obszar roboczy.

•  Nagrania są organizowane przy użyciu tagów.

•  Interfejs użytkownika jest podobny do standardowej przeglądarki z kartami.

•  Łatwe w obsłudze obszary robocze zawierają widoki, które można udostępniać innym użytkownikom.

•  Unikatowe dane wideo są dostępne za pośrednictwem centralnej lokalizacji i pobierane przy użyciu sekwencji, kart alarmów i przeglądarki zdarzeń.

Zarządzanie incydentami i zdarzeniami

•  Krótszy czas reagowania dzięki dostosowanym alertom dotyczącym zdarzeń i wizualnym powiadomieniom o alarmach w czasie rzeczywistym przy użyciu podglądu zdarzeń.

•  Synchronizacja wideo i oznaczanie klipów zakładkami w celu rejestrowania zdarzeń pod różnym kątem.

•  Zaawansowany aparat analityczny umożliwia szybkie lokalizowanie i sortowanie nagrań wideo w celu utworzenia wątku monitoringu, który można eksportować w łatwy sposób w celu szybkiego podjęcia działań zaradczych.

U